Macromill South East Asia provides the best quality of online market research with various segmentations across Vietnam.

Voluntary Report

2015 Report on Cooking Oil Market in Vietnam [Tracking]

2015 Report on Cooking Oil Market in Vietnam [Tracking]

Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát trực tuyến

Thời gian thu mẫu

25.10.2015 – 30.10.2015

Khu vực nghiên cứu

Hà Nội & Hồ Chí Minh

Đối tượng

Nữ giới nấu ăn ít nhất 1 lần / tuần.
Là người quyết định chính trong

việc lựa chọn nhãn hiệu dầu ăn cho

bản thân và gia đình sử dụng

Cỡ mẫu

400 mẫu (200 : 200 ~ Hà Nội : Hồ Chí Minh)

 

returnnumer of panellist

05-Dec-2021

Hotlines

Ho Chi Minh
+84 28 3848 3731
Tokyo
+81 3 54217925
Jakarta
+62 21 50958311
Bangkok
+66 2 6530411

Company

Recruit

Contact

 • Bangkok +66(2)6530-411
 • Tokyo +81(3)5421-7925
 • Jakarta +62(21)5095-8311
 • Osaka +81(6)6390-1441
 • Hochiminh +84(28)3848-3731
 • Okayama +81(86)293-2934

Company

Recruit

Contact

 • Tokyo +81(3)5421-7925
 • Okayama +81(86)293-2934
 • Osaka +81(6)6390-1441
 • Jakarta +62(21)5095-8311
 • Bangkok +66(2)6530-411
 • Hochiminh +84(28)3848-3731